Abafuna ukuba semabhizinisini kumele baphume kwi-ANC - Ramaphosa

“Asidlali ngalokhu esikushoyo ngoba bafuna ukusebenzisa izinkampani zikahulumeni, u-Eskom, Prasa, Transnet, sizokuqeda lokhu…” Uphinde wathi labo abafuna ukuba namabhizinisi kumele baphume kwi-ANC, wathi le nhlangano ingakwazi ukudlula kulesi ......

read more...

Posted under: Nhlangano - Thursday, 11 January, 2018