Bafuna R2.5 million ngengane edalulwe i-HIV esidlangalaleni

Uthe ababoni kukhona imali elingene engakhokhela umonakalo odalwe ngabasebenzi bale nhlangano endodakazini yakhe. “Sifuna uR2.5 million ukuze bafunde isifundo. Indodakazi yami iyaqala ukubhala ukuhlolwa kwaphakathi nonyaka ngoJuni 19 njengoba ......

read more...

Posted under: Nhlangano - Sunday, 18 June, 2017